Rozpis a pokyny

 • Datum konání: sobota 16. 7. 2022 
 • Druh závodu: Hobby orientační cyklistický závod dvojic s volným pořadím kontrol
 • Prostor závodu: Písecko
 • Pořadatel: Jaroslav Řízek, Jindra Vostrá a Petr Pruner "Hvězdář".
 • Centrum závodu (start/cíl):  Kemp a restaurace Na soutoku (Blanice a Otavy) (49.2762811N, 14.1172961E); 
  https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=14.1283574&y=49.2848130&z=15&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9g40Tx8Qzs&ud=14%C2%B07%272.867%22E%2049%C2%B016%2734.963%22N Nachází na pravém břehu Otavy (i Blanice), cca 1500 m vzdušnou čarou s. (po proudu) od Putimi. Obsahuje vodácké občerstvení, je tam možnost ubytování v chatkách a v kempu ve vlastních stanech. Ubytování na místě si musíte zařídit sami (kontakt: +420 604 732 758; marekkindl@seznam.cz).  My víme toto: Chatky jsou primitivní, cena 100 Kč za osobu a noc, je potřeba mít vlastní prostěradlo a spacák. Parkovné ma místě je 100 Kč za auto.  
 • Prezentace a start: sobota 16. 7. 2022 ; Prezentace 9:00 - 10:00; Start 10:30 - 11:30; intervaly podle počtu dvojic
 • Časový limit: 6 hodin
 • Kategorie: Dvojice v součtu věku do 100: MM (muž a muž), MD (muž a žena), DD (žena a žena).
 • Kontroly, body penalizace: 36 kontrol, z nichž každá bude v terénu označena lampionem s kleštěmi. Kontroly budou stejně bodově ohodnocené 5 body. Vyhrává ten, kdo přiveze do cíle nejvíce bodů za oražené kontroly. Za každou minutu pozdního příjezdu do 10 minut po limitu bude odečten 1 bod, po 10 minutách (11. a další minuta) pozdního příjezdu bude odečítáno za každou minutu 5 bodů.
 • Systém ražení kontrol: Závodníci si razí průchod kontrolami kleštěmi do jednoho společného startovního průkazu (ten obdrží při prezentaci a odevzdají při dojezdu do cíle)
 • Mapa: Pro závod bude vydána speciální mapa 1 : 50 000, na rubu mapa 1 : 10 000 (Písek a blízké okolí), kde budou kontroly zahuštěné. Dvojice obdrží v okamžiku startu dvě závodní mapy.
 • Přihlášky a startovné: Startovné za dvojici je 500 nebo 600 Kč podle data a způsobu přihlášení. Více informací viz Přihláška .
 • Shocart liga: závod je zařazen do seriálu orientačních cyklistických závodů pro veřejnost SHOCart liga
 • Základní pravidla: Pravidla budou obdobná jako u ostatních závodů Shocart ligy. Závod se pojede ve dvojicích za neomezeného silničního provozu. Závodníci jedou na vlastní zodpovědnost. Dvojice musí být od sebe na doslech nebo na dohled a to tak, že jeden z dvojice musí být schopen druhého prokazatelně kontaktovat bez pomoci telefonu. Nesplnění tohoto pravidla může být penalizováno ztrátou bodů nejbližší kontroly místu porušení pravidel nebo diskvalifikací. Za důvod k diskvalifikaci se považuje zejména samotný stojící člen dvojice bez kontroly druhého.
 • Použití GPS přístroje pro zjištění polohy nebo pro určení postupu je zakázáno. Zařízení s lokalizací polohy můžete použít jen pro záznam trasy.
 • Překonávání vodních toků (Otava, Blanice....) je možné pouze po mostech, lávkách nebo na místech určených k brodění (tedy po cestě přes vodní tok). Plavání, chůze mimo brod nebo přecházení po koruně jezu jsou zakázány a jsou důvodem k diskvalifikaci.  
 • Využití jiných dopravních prostředků než jízdního kola je zakázáno. 
 • Naopak vzájemná pomoc (tlačení / tahání) je povolena a v mixových dvojicích i doporučena.
 • Účastníci musí poskytnout pomoc ostatním závodníkům, zejména pokud jde o první pomoc při úrazech.
 • Příjezd a parkování: Kemp Na soutoku je přístupný autem po silničce od Putimi nebo dobrodružně po polní cestě od Písku, z části zvané Hradiště.
 • Vyhodnocování výsledků bude probíhat pomocí systému Žižkova samoobsluha. To znamená, že průkazka bude uzpůsobená tak, že si sami napíšete bodové ohodnocení, kterého jste dosáhli. Napíšete to na dvě části. Jedna se po odstříhnutí odevzdá pořadatelům (s raženými kontrolami) a druhou si sami pověsíte na šňůru podle příslušné kategorie a pořadí. Ta šňůra bude pro všechny přístupná do vyhlášení výsledků. Kdo se nepověsí, nebude v pořadí! A nebudete švindlovat, protože Žižkovo voko vás vidí! Všechny prostředky k napsání bodů a pověšení budou k dispozici na místě.  Vzor průkazky bude zvěřejněn, až bude hotov.